Liên Hệ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐẠI SINH ĐƯỜNG

Địa chỉ : Thôn Tân Sơn, xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Điện Thoại : 0326.695.695 ; 0967.591.666

WEBSITE: daisinhduong.com – Email: daisinhduong@gmail.com

Chứng chỉ hành nghề số : 0004267